Is Groene Stroom de toekomst?

  • Date posted 4 jaar geleden
  • Door Door Mo

Steeds vaker horen we de term ‘’Groene Stroom” als we het hebben over energie. Maar wat is het verschil tussen groene stroom en gewone stroom (ook wel “grijze stroom” genoemd) dan? Het idee achter groene stroom is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (bijvoorbeeld roet) wordt verminderd. Daardoor zal de toename van het broeikaseffect wat vertragen en kan onze volgende generatie ook normaal leven. Maar wat is het nou precies en hoe gebruik je het? En is het dan de toekomst? Lees dit artikel om erachter te komen.

Wat is Groene Energie?

Groene Energie, of ook wel groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de uit fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit (ook wel traditionele grondstoffen), die dan “grijze stroom” wordt genoemd. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld aardgas, kernenergie, steenkool etc. Groene stroom kan ook opgewekt worden op verschillende manieren: aardwarmte, biomassa, afval, waterkracht, windenergie en zonne-energie. Ondanks dat er verschillende manieren zijn om deze stroom op te wekken hebben ze allemaal hetzelfde doel: minder fossiele brandstoffen en ervoor zorgen dat de volgende generatie ook nog kan leven op onze aarde.

Beste groene energieleveranciers

Ondanks dat we er niet altijd over nadenken zijn er best een aantal energieleveranciers die we in ons dagelijks leven gebruiken die al op groene stroom zijn overgestapt. Een bekend voorbeeld van een groene energieleverancier is Vattenfall. Dit bedrijf wekt groene stroom op uit zon, water en wind. Daarnaast doen ze nog veel meer om hun duurzame missie te bereiken: fossielvrij leven binnen één generatie. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld ook restwarmte uit de haven om woningen te verwarmen. Een ander voorbeeld van een goede groene energieleverancier is het bedrijf Pure Energie, wellicht niet zo bekend als Vattenfall. Dit bedrijf wekt stroom op uit wind en zon. Ook zij geloven in een tijd zonder fossiele energie. Nog een iets minder bekend bedrijf is BonGo Solar, dit is een bedrijf dat zich richt op het verduurzamen van de wereld door toepassing van zonnestroom. Welk bedrijf het beste bij jou en je wensen past is natuurlijk helemaal aan jou maar door het lezen van de reviews op onze website kunnen wij je een heel eind op weg helpen.

Groene Energie wordt steeds populairder!

Groene energie wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt Aangezien steeds meer mensen milieubewust gaan leven, en groene energie toegankelijker wordt. In 2020 was groeide het aantal mensen in Nederland dat gebruik maakte van groene stroom met 24 procent. In energiehoeveelheid is dat 36 petajoule (PJ). Deze groei is vergelijkbaar met de energiebehoefte van 300,000 Nederlanders, ongeveer de steden Nijmegen en Leeuwarden samen. Je kan dus zeker zien dat groene energie steeds populairder wordt. Doordat groene stroom onuitputtelijk is, zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval met fossiele brandstoffen. Ook zal de afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen afnemen wanneer meer consumenten groene stroom gebruiken. Je zou dus kunnen stellen dat groene energie de toekomst wordt.

Is groene energie de toekomst?

Natuurlijk kan niemand de toekomst precies voorspellen, maar we weten wel wat we ongeveer kunnen verwachten op het gebied van energie en dan voornamelijk het opwekken ervan. Met de steeds scherpere EU-doelstellingen en klimaatakkoorden staat het vast dat er iets moet veranderen op het gebied van duurzame energie in de toekomst. Vooralsnog is er een stijging te zien in het aantal mensen dat gebruikt maakt van groene stroom. Of het in 2021 en 2022 en in de verdere toekomst ook zo zal blijven doorgroeien? We zullen het meemaken. Wie weet hebben we dan zelfs nog meer duurzame energiebronnen.

Meer Energie