Haar-store.nl

Bij Haar-Store.nl kun je beauty- en haarproducten kopen. Volgens het bedrijf zijn je haar- en beautyproducten zo altijd binnen handbereik. Bij Haar-Store.nl stellen ze professionele haarproducten aan te bieden voor zowel mannen als vrouwen.Op de website kun je allereerst kiezen uit haarstyling, haarverzorging en tools. Onder deze hoofdcategorieën vind je de producten die je daadwerkelijk kunt kopen. Dit zijn onder andere producten zoals haarwax, color wax, haarspray, tondeuse, stijltang en anderen. Voor alle producten kun je het beste een kijkje op de website nemen. Bedenktermijn Als je iets bij Haar-Store.nl koopt krijg je een bedenktermijn van 14 dagen. Inhoudelijk wil dat zeggen dat je 14 dagen de tijd hebt om door te geven dat je je pakket wilt terugsturen. Deze termijn gaat in op het moment dat je jouw bestelling hebt ontvangen. Vervolgens heb je nog 14 dagen de tijd om je bestelling terug te sturen. Je zult wel wat gegevens moeten doorgeven. Achterliggende gedachte hiervan is dat het bedrijf dan alles goed kan verwerken. Retourprocedure Het bedrijf moet er zeker van zijn welke koper een pakket heeft terug gestuurd. Hiervoor zul je een aantal stappen moeten volgen. Allereerst dien je de originele pakbon bij de zending te voegen. Je moet hierop aangegeven dat het om een retourzending gaat. Als je deze niet meer hebt kun je het retourformulier downloaden. Deze kun je invullen en bij de bestelling voegen. Je kunt de onderzijde van het formulier afknippen om als adreslabel te gebruiken. Je moet je bestelling ongeopend en in de originele verpakking terugsturen. Haar-store.nl vraagt je om het geheel goed in te pakken. Vervolgens lever je het pakketje af bij een PostNL punt waarna de retour verstuurd kan worden. RetourzendingDe kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Op het moment dat Haar-store.nl het geretourneerde artikel heeft ontvangen, zullen ze je een e-mail ter bevestiging sturen. Ze zullen het bedrag dat is betaald binnen een termijn van 14 dagen aan je terugstorten. Je krijgt het vriendelijke verzoek om tijdens de bedenktermijn zorgvuldig met je artikel om te gaan. Als bij een retour de verzegeling is verbroken, kan deze niet door het bedrijf worden teruggenomen. Je moet het pakketje retour sturen naar: Haar-Store.nl, t.a.v. Retour: Postbus 194,2960 AD, Heemskerk. Klachten Bij Haar-Store.nl is een klachtenregeling actief. Zowel klanten als het bedrijf dienen zich aan deze procedure te houden. De klachtenprocedure staat duidelijk vermeld op Haar-Store.nl. Als je een klacht indient zal deze binnen 14 dagen beantwoord worden. Deze termijn gaat lopen op het moment dat het bedrijf de klacht daadwerkelijk heeft ontvangen.Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden. De medewerkers van Haar-Store.nl zullen dan een indicatie doorgeven wanneer ze verwachten je klacht te kunnen beantwoorden. Het kan onverhoopt voorkomen dat jullie er samen niet uitkomen. De klacht is dan vatbaar voor de geschillenregeling.Mocht een klacht niet tot een passende oplossing leiden kan deze gedeponeerd worden bij de Stichting Webwinkelkeur. Deze stichting zal vervolgens kosteloos bemiddelen. Als er nog steeds geen oplossing is gevonden kan de klacht voorgedragen worden aan de onafhankelijke geschillencommissie van Stichting WebwinkelKeur. Bij hun worden allerlei klachten met betrekking tot online shops behandeld. De uitspraak is bindend. Betalen Als je een product wilt bestellen kun je op verschillende manieren betalen. Op het moment van schrijven betaal je onder andere via iDEAL, PayPal, Visa en Mastercard. Alle betaalmethoden staan op Haar-Store.nl vermeld.