Overstappen.nl

Denk je dat je teveel betaald voor je energierekeningen? Wil je jouw huidige verzekeringen vergelijken met de concurrenten? Wil je erachter komen of je internetprovider een nieuwe promotie heeft waar je van kan genieten? Dan kan je vast en zeker terecht bij overstappen.nl, een online platform waar je verschillende energieleveranciers met elkaar kan vergelijken. Je kan meer soortgelijke profielen bekijken op LuminaBlog. Was is overstappen.nl Het doel van het bedrijf is consumenten helpen met het vinden van de goedkoopste energieleveranciers voor zichzelf. Wanneer je overstapt van de ene provider naar de andere provider via de website van het bedrijf is dit volledig gratis. Je vraagt je dan waarschijnlijk af hoe het bedrijf geld verdient. Wanneer je een overstap maakt naar een ander bedrijf, betaald het bedrijf waar je klant van wordt een commissie aan overstappen.nl. Zo hoef jij als consument geen extra kosten te betalen voor het overstappen. Meestal hebben de aanbieders ook een extra aanbieding wanneer je je via de website overstappen.nl een contract afsluit. Diensten van Overstappen.nl De website van Overstappen.nl is een soort platform waar je alle concurrenten van verschillende diensten met elkaar kan vergelijken zodat je een helder beeld krijgt van alle prijzen die op dat moment op de markt zijn. Dit is handig wanneer je wilt besparen op de diensten waar je op dit moment gebruik van maakt. Je kan terecht op de website voor groot aanbod aan verschillende diensten. De categorieën van de diensten die je met elkaar kan vergelijken zijn: Energie, Autoverzekeringen, Internet/Bellen/Tv, Geld lenen, Uitvaartverzekeringen en Zorgverzekering. Elke pagina heeft nog een eigen onderverdeling van subcategorieën zodat je gemakkelijk kan terugvinden waar je naar op zoek bent. In deze subcategorieën kan je ook terecht voor het effectieve afsluiten van je nieuwe contracten bij andere maatschappijen. Extra diensten van Overstappen.nl Om gebruik te maken van deze vergelijkingen heb je bij verschillende diensten verschillende informatie nodig. Wanneer je gebruik wilt maken van de vergelijkingstool die de energie diensten met elkaar vergelijken heb je een postcode nodig en moet je je huisnummer invoeren. Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld krijg je een lijst met verschillende aanbiedingen te zien. Hier zie je dan alle informatie van bepaalde contracten zoals de maandelijkse premie, het totaal jaarbedrag de eventuele korting die je zou krijgen als je overstapt. Klantendienst van Overstappen.nl Je hebt voor alle verschillende diensten een aparte meest gestelde vragen pagina. Indien je een vraag hebt kan je dus best eerst hierop kijken. Heb je liever persoonlijk contact met de klantendienst van het bedrijf dan kan je dit op verschillende manieren doen. Je kan telefonisch contact opnemen met het bedrijf tijdens de kantooruren. Indien je liever niet wilt bellen met de klantendienst kan je ook een berichtje sturen via Whatsapp, of via de live chat optie op de website zelf. Bij al deze diensten krijg je meestal binnen enkele minuten een antwoord. Je kan ook altijd een mailtje sturen naar het algemene mailadres van het bedrijf. Hier kan het antwoord op je vraag iets langer duren, de rest van de communicatie zal dan ook via mail gebeuren.