Theorie.nl

Wil je je voorbereiden op het CBR theorie-examen? Zou je de theorie willen oefenen voor je auto-, bromfiets- of motorrijbewijs? Wil je voordat je naar een CBR-vestiging gaat zien hoe zo een theorie examen er uitziet? Op Theorie.nl kan je naast het vinden alle theorie ook oefen examens maken op de officiële CBR-wijze. Na het afleggen van een oefenexamen krijg je ook te zien welke vragen je fout beantwoord had. Een aantal instructeurs werken de website regelmatig bij zodat deze zo actueel mogelijk blijft. Je kan op LuminaBlog.nl meer informatie vinden over soortgelijke bedrijven. Wat is Theorie.nl? Theorie.nl is een bedrijf dat online oefen theorie-examens voor verschillende soorten rijbewijzen aanbiedt. Op de website is alle theorie voor je auto-, bromfiets- of motorrijbewijs beschikbaar. Er is ook een theorie-examen module beschikbaar waarmee je kan oefenen op de theorie-examens van het CBR. De oefen theorie-examens zijn beschikbaar voor je auto-, bromfiets- of motorrijbewijs. De betaalde abonnementen van Theorie.nl geven je toegang tot examens waarbij alle mogelijke vragen van het CBR gevraagd kunnen worden.Geschiedenis Sinds 2001 bestaat de theorie-examen website, maar de eerste 15 jaar hadden ze een andere naam, namelijk: DriversOnly. In mei 2016 is er een naamsverandering doorgevoerd en nu staan ze bekend als Theorie.nl. De Website wordt bijgehouden door een aantal instructeurs. Door de website actief bij te werken, proberen ze zo actueel mogelijk te blijven. Diensten van Theorie.nl De website beschikt over een database van vragen die mogelijk gesteld kunnen worden op het officiële CBR-examen. Je hebt een gratis versie en een betaalde versie. De oefenexamens van de gratis versie zijn altijd hetzelfde en gaan niet over alle theorie. De betaalde oefenexamens hebben vragen vanuit de volledige database, je kan dus van elke categorie een vraag verwachten. Oefenmateriaal op Theorie.nl Je kan de volledige theorie voor de examens van het CBR terugvinden op de website. Daarnaast kan je ook oefenexamens, die aangeboden worden op de officiële CBR-wijze, afleggen. Nadat je een oefenexamen hebt afgelegd krijg je te zien welke vragen je fout beantwoorde zodat je eventueel de theorie nog eens kan bekijken. Alle examens die je met de betaalde abonnementen maakt zijn verschillend, de vragen worden namelijk geselecteerd uit de volledige database.Extra diensten van Theorie.nl Als je van plan bent om aan een effectief rijexamen deel te nemen, kan je op deze website ook verschillende video’s terugvinden van de examenroutes van de CBR-praktijkexamens. Om deze Video’s te bekijken heb je een code nodig, deze zijn enkel beschikbaar bij de betaalde abonnementen.Op de pagina van de klantenservice hebben ze ook een lijst met “Tips voor het echte examen”. Hier kan je antwoorden vinden op vragen over hoe je een theorie examen kan aanpakken. Klantenservice van Theorie.nl  Op de klantenservice pagina van Theorie.nl kan je verschillende rubrieken terugvinden. Je kan er een grote lijst met vragen die veel gesteld worden en de antwoorden hierop terugvinden. Indien je een vraag hebt waarvan het antwoord niet tussen de veel gestelde vragen staat, kan je een contactformulier invullen. Hierop proberen ze dan zo snel mogelijk te antwoorden.